Disclaimer Shopman

Het Shopman beeldmerk en het Shopman systeem zijn eigendom van het bedrijf Forresult BV.

Disclaimer

Het Shopman beeldmerk en het Shopman systeem zijn eigendom van het bedrijf Forresult BV. De site en alle gegevens die worden gepubliceerd op deze site, zijn eveneens eigendom van de Forresult BV.

Deze site geniet bescherming op grond van de Auteurswet, het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, en de Databankenwet. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Forresult BV is het niet toegestaan deze website, dan wel onderdelen daaruit te verveelvoudigen en openbaar te maken, dan wel de site in zijn geheel of voor een gedeelte in een andere site te incorporeren.

Forresult BV heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Forresult BV acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie. De op de site geplaatste lezerscommentaren en redactionele artikelen geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender of redacteur. Forresult BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze uitingen.

 

© 2006-2014 Shopman  |  Contact  |  Disclaimer  |  Privacy Algemene Voorwaarden | Nieuws | Sitemap